mag. Lucija L. Skok sem magistrica pravnih znanosti z opravljenim pravosodnim izpitom, mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani in na Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ ter na listi mediatorjev pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na podlagi izobraževanj na University of Massachusets, Medical School, ZDA in na Institute for Mindfulness-Based Approaches v Berlinu v Nemčiji sem certificirana MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) učitejica – Certified Teacher of MBSR.  

Več kot 20 let delovanja na področju pravnega svetovanja, vodenja teamov, pogajanj in mediacije v poslovnem svetu mednarodnih korporacij mi omogoča dobro poznavanje in razumevanje njihovih potreb in dinamike.

Pri svojem delu na področju pravnega svetovanja se tako osredotočam na individualne potrebe stranke ter na iskanje zanjo optimalnih zakonitih možnih rešitev in ravnanj. S tehnikami mediacije in pogajanj pa v primeru potrebe aktivno sodelujem pri sklepanju poslovnih odnosov ter reševanju morebitnih sporov v organizaciji na miren način, z dialogom.

S srcem se posvečam raziskovanju transformativnih učinkov spoštovanja, razumevanja in empatije na posameznika in na kulturo organizacije. Izvajam izobraževanja in programe MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) za obvladovanje stresa in izboljšanje psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti za organizacije in posameznike ter individualna svetovanja. Pri tem izhajam tudi iz osebnih izkušenj stresa in izčrpanosti v delovnem okolju ”top managementa” ter želim s svojo izkušnjo pomagati vsem, ki se s tem soočate.

Lucija L. Skok

Lucija L.Skok (1974) je leta 1999 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2003 opravila državni pravniški izpit.

Svojo poklicno pot je začela v odvetništvu (do l. 2004) in štiri leta delovala na področju gospodarskega, civilnega, upravnega in davčnega prava. S slednjega je tudi magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Želja po spoznavanju mednarodnega okolja jo je vodila do nadaljevanja poklicne poti v mednarodni svetovalni družbi KPMG d.o.o. (do l. 2007), kjer je delovala na področju pravnega in davčnega svetovanja gospodarskim družbam, skrbnih pregledov poslovanja podjetij, zastopanju gospodarskih subjektov v davčnih postopkih ter pred upravnim sodiščem, pri ustanavljanjih in statusnopravnih preoblikovanjih podjetij (spojitve, pripojitve, oddelitve, prenosi dejavnosti idr.). 

Strokovno pot je nadaljevala v mednarodni zavarovalnici GENERALI d.d. (do l. 2019) kot generalna svetovalka zavarovalnice. Neposredno podrejena predsedniku uprave je delovala na področju pravnega svetovanja pri vseh ključnih domačih in mednarodnih pravnih poslih in poslovnih aktivnostih, pri sestavi strategije podjetja, na področju korporativnega upravljanja idr. V času funkcije je vzpostavila sektor z oddelki, ki so zagotavljali celovito pravno podporo podjetju na področju zavarovalnega prava, korporacijskega prava, delovnega prava, obligacijskega prava idr.

Vzpostavila je področje skladnosti poslovanja kot posebnega neodvisnega oddelka znotraj sektorja in bila dodatno imenovana za ključno funkcijo pooblaščenke za skladnost poslovanja. S tem je postala zavarovalnica Generali d.d. prva slovenska zavarovalnica, ki je vzpostavila navedeno novo področje skladnosti poslovanja, ki vsebinsko zajema področje etičnega in transparentnega poslovanja, kodeks ravnanja, korporativno upravljanje, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, FATCA (Foreign Accaunt Tax Compliance Act), davčno skladnost poslovanja in varstvo osebnih podatkov (GDPR).

Za namene učinkovitega vodenja je opravila Effective Leadership Program na IEDC Bled School of Management (2015 - 2016) : Leading myself, Leading team, Leading the business, Project work and presentation.

Predana je medsebojnemu dialogu in izvensodnemu mirnemu reševanju sporov z mediacijo. Je mediatorka na Okrožnem sodišču v Ljubljani (od l. 2011) in redno izvaja mediacije s področja gospodarskega, civilnega prava in družinskega prava.  Prav tako je mediatorka na Slovenskem zavarovalnem združenju (od l. 2011) kjer opravlja mediacije med zavarovalnicami in mediacije med potrošniki in zavarovalnicami. Je tudi mediatorka na listi mediatorjev na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Redno se izobražuje na področju mediacij in osebnih odnosov, transakcijske analize – TA – 101 pri dr. Zoranu Milivojeviću, čustvene inteligence ter drugih. Sodelovala je pri vzpostavitvi mediacij na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij RS za delavce in vodstvo zaporov po celotni Sloveniji ter njihovem izobraževanju (v l. 2006).

 

Je certificirana MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) učiteljica, na podlagi izobraževanj na University of Massachusets, Medical School, ZDA (2018) ter na Institute for Mindfulness-Based Approaches v Berlinu v Nemčiji (2019-2021). Izvaja izobraževanja in programe MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) za obvladovanje stresa, čuječe komunikacije in izboljšanje psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti za organizacije in posameznike ter individualna svetovanja. Pri tem izhaja tudi iz osebnih izkušenj stresa in izčrpanosti v delovnem okolju ”top managementa” ter želi s svojo izkušnjo pomagati vsem, ki se s tem soočajo.

Pozitivne učinke redne prakse MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) in lastne večletne prakse čuječnosti in vidi pri opravljanju svojega strokovnega pravnega dela, še posebej na področju medosebnih odnosov, kar ji ob pozitivni naravnanosti in neobsojanju različnih stališč, temveč njihovega razumevanja, daje širši uvid v reševanje zadev. Pozitivne učinke prakse vidi tudi pri izvajanju mediacij na sodišču, kjer s svojo lastno čuječo prisotnostjo in zavedanjem, nesojenjem in razumevanjem sliši in podpira vsako stran, pomaga pri iskanju skupnih interesov in ustrezne sporazumne rešitve spora. Nenazadnje pozitivne učinke prakse opaža tudi pri soočanju s stresom v delovnem in privatnem okolju, pri zahtevnih ali specifičnih sogovornikih v poslovnem okolju idr.

Moje poslanstvo

S svojimi izkušnjami iz poslovnega sveta mednarodnih korporacij in na področju pravnega svetovanja in skladnosti poslovanja želim podpirati majhna in srednje velika slovenska podjetja na njihovi poslovni poti na področju pravne urejenosti. Pri tem se osredotočam na razumevanje potreb organizacije in posameznika ter na iskanje optimalnih zakonitih pravnih rešitev.

Predana sem medsebojnemu dialogu in izvensodnemu mirnemu reševanju sporov z mediacijo.

S srcem se posvečam izobraževanjem za organizacije in posameznike s področja ustvarjanja in ohranjanja pozitivnih odnosov in dialoga, individualnega svetovanja in obvladovanja stresa na temelju MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

S svojim delom želim prispevati h kulturi organizacij, v katerih bodo odnosi temeljili na spoštovanju, razumevanju in empatiji ter prispevam k razvoju posameznika, ki bo notranje zadovoljen, živel v harmoniji s sabo in okoljem v katerem deluje.

Moje vrednote

so integriteta, strokovnost, zaupnost, poslušanje in razumevanje.

Stopite v stik z mano

Pravno svetovanje, mediacija in izobraževanje,
Lucija Lučka Skok s.p.
Glavičeva ulica 8a, 1234 Mengeš

Za vas sem dosegljiva:
od ponedeljka do četrtka, od 8:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure

T: 00386 51 342 821
E: lucija@lucijaskok.si
Copyright 2021, Pravno svetovanje, mediacija in izobraževanje, Lucija Lučka Skok s.p.
angle-down