MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction

MBSR je edini znanstveno raziskan in dokazano učinkovit program za obvladovanje stresa, komunikacije in izboljšanje psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti. Razvit je bil na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). V tujini je MBSR zelo cenjen na področju delovnega okolja, zdravstva, izobraževanja (vrtci, šole, univerze), na sodiščih, v zaporskih sistemih in drugje.

Programi za organizacije

Kako vašim zaposlenim pomagati, da bodo bolje upravljali s svojim umom, mentalnimi stanji in zato bili kreativnejši, produktivnejši ter bolj fokusirani na svoje delo?

Kako graditi odnose, ki bodo temeljili na medsebojnem spoštovanju, razumevanju, empatiji? 

Kako vzpostaviti učinkovita orodja za obvladovanje stresa v organizaciji, zaposlenim pomagati do boljšega zdravja in zmanjšati njihovo bolniško odsotnost?

MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction so programi za organizacije, ki z elementi spoštovanja in razumevanja, razvijanja pozornosti in fokusa, peljejo do transformacije. Transformacije v kulturi organizacije in transformacije na področjih večje delovne učinkovitosti, kreativnosti, povečane koncentracije, učinkovitejšega reševanja konfliktov idr. 

Pri izvajanju MBSR za organizacije oz. podjetja običajno izvedem predstavitvene delavnice obvladovanja stresa MBSR, nato pa se glede na potrebe odločimo o obsežnejših programih. Ti so bodisi klasični MBSR 8-tedenski program ali MBSR 4-tedenski program (prilagojen določenim skupinam zaposlenih). Vodstveni kader se nemalokrat odloča za individualno svetovanje na temelju MBSR, prav tako tudi za individualni MBSR 8-tedenski program ali MBSR 4-tedenski program ipd.

Namen programa je udeležencem preko izkustvenega pristopa omogočiti prepoznavanje njihovega stresa v delovnem okolju, prepoznavanje vzrokov zanj, vzorcev njihovih reagiranj, postavljanja mej idr. Udeležence programa poglobljeno seznaniti s tehnikami čuječnosti za upravljanje s stresom, ki jim bodo v pomoč pri izzivih v delovnem okolju. S ciljem doseganja večje delovne učinkovitosti in doseganja delovnih ciljev, večje sposobnosti koncentracije, večje delovne kreativnosti, izboljšanja zmožnosti sprejemanja odločitev, boljših odnosov na delovnem mestu in učinkovitejšega reševanja konfliktov, izboljšanega ravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem, znižanja čustvene izčrpanosti, simptomov izgorelosti in odsotnosti z dela.

Vsebina programa:

 1. spoznati čuječnost – teoretično in izkustveno, prepoznavanje »avtomatskega pilota«,
 2. kako zaznavamo okolico in sebe, spoznavanje navad našega uma in odkrivanje novih poti učenja,
 3. zavedanje in opazovanje misli in čustev, umiritev misli v hrupu večopravilnosti, obvladovanje uma (e-maili, sestanki, cilji, prioritete, čuječe načrtovanje), meditacija na delovnem mestu (namenska pavza), treniranje fokusa, čiste pozornosti, moč biti prisoten,
 4. kaj je stres, kako nastaja, nevroznanost in delovanje možganov, ni vsak stres škodljiv, s pomočjo čuječnosti ozavestiti povzročitelje stresa v delovnem okolju, prepoznati znake stresa pri sebi in pri drugih s pomočjo čuječnosti, kako ostati prisoten v stresnih situacijah,
 5. stres – naučiti se odgovoriti namesto odreagirati po »avtopilotu«, iz spontanih reakcij v zavestne odločitve, postavljanje mej, različne učinkovite tehnike obvladovanja stresa v delovnem okolju in ohranjanja psiho-fizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti,
 6. čuječa komunikacija v delovnem okolju, čuječnost v medsebojnih odnosih, kako obdržati svojo energijo pri specifičnih sogovornikih in vedenjih,
 7. akcijski načrt za obvladovanje stresa v prihodnosti, kako dolgoročno skrbeti za dvigovanje »odpornosti« na stres in posledično za psiho-fizično zdravje,
 8. vpliv sprememb na delo, sprejemanje in akcijski načrt za spremembe v življenju, kako dolgoročno skrbeti za dvigovanje »odpornosti« na stres in posledično za psiho-fizično zdravje, kreiranje poslanstva, koraki do uresničitve.

Trajanje:

 • uvodna predstavitvena delavnica: 1,5 ure,
 • osem srečanj enkrat tedensko, ki trajajo 2,5 ure in
 • ena celodnevna delavnica 7 ur.

Cena: po dogovoru

Namen programa je udeležencem preko izkustvenega pristopa omogočiti prepoznavanje njihovega stresa v delovnem okolju, prepoznavanje vzrokov zanj, vzorcev reagiranj, postavljanja mej idr. ter uspešno upravljanje s stresom, izzivi in zahtevami delovnega okolja s pomočjo tehnik čuječnosti. Program je namenjen organizacijam, ki zaradi svojih specifičnosti delovanja želijo krajši program s poudarki na določenih ključnih področjih. Namenjen je tudi posameznim ožjim organizacijskim enotam npr. določenim oddelkom v organizaciji, kjer se vsebina lahko prilagodi njihovim potrebam in izzivom, s katerimi se srečujejo.

Vsebina programa:

 1. tehnike razvijanja čuječnosti na delovnem mestu za obvladovanje stresa, zavedanje povzročiteljev stresa, treniranje fokusa, čiste pozornosti, umiritev misli v hrupu večopravilnosti,
 2. naučiti se odgovoriti namesto odreagirati po “avtopilotu”, kako iz spontanih reakcij v zavestne odločitve, zavedanje sebe, postavljanje mej,
 3. kako obdržati svojo energijo pri specifičnih vedenjih in sogovornikih, čuječa komunikacija v odnosih v delovnem okolju,
 4. vpliv sprememb na delo in življenje, akcijski načrt za spremembe v življenju, kako dolgoročno skrbeti za dvigovanje »odpornosti« na stres in posledično za psiho-fizično zdravje.

Trajanje:

 • uvodna predstavitvena delavnica: 1,5 ure in
 • štiri srečanja enkrat tedensko, ki trajajo 2,5 ure.

Cena: po dogovoru

Namen delavnic je seznanitev udeležencev kaj je stres, da ni vsak stres škodljiv ter kako prepoznati škodljiv stres, ki se kaže štirih ključnih področjih – telesu, mislih, čustvih in vedenju. Ozavestiti udeležence, da so odgovorni za svoje fizično in psihično zdravje, pravočasno prepoznavanje stresa in njegovo upravljanje. Seznanitev udeležencev s tehnikami čuječnosti in drugimi ukrepi, ki dokazano pomagajo škodljiv stres pravočasno prepoznavati in ustrezno obvladovati.

Vsebina delavnice:

 • kaj je stres in kako nastaja,
 • nevroznanost – delovanje možganov,
 • telesni odzivi na stres,
 • povzročitelji stresa in načini njihovega obvladovanja,
 • pozitiven, negativen stres,
 • faze stresa,
 • posledice stresa na fizičnem in psihičnem počutju posameznika,
 • kaj je čuječnost in kako pomaga pri stresnih situacijah,
 • ozaveščanje ključnih stresorjev v delovnem okolju in reakcij nanje s pomočjo čuječnosti,
 • izbira željenega odziva v delovnem okolju s pomočjo čuječnosti namesto avtomatičnega reagiranja,
 • tehnike obvladovanja stresa s pomočjo čuječnosti in izvedba določenih tehnik,
 • skrb za dvigovanje »odpornosti« na stres v delovnem okolju,
 • načrt za spremembe.

Trajanje: enkratni dogodek po dogovoru (poldnevni, dnevni, večdnevni).

Cena: po dogovoru

Kontinuirani mesečni program je namenjen organizacijam oziroma njihovim udeležencem po zaključku osemtedenskega ali štiritedenskega programa obvladovanja stresa v delovnem okolju na temelju čuječnosti. Organizacija s tem vzpostavi kulturo redne kontinuirane skrbi za svoje zaposlene na področju obvladovanja stresa. 

Vsebina programa:

Vzpostavljamo redno prakso sproščanja zaposlenih in po potrebi obravnavamo različne nadaljevalne in bolj poglobljene tehnike čuječnosti. Formalno prakso čuječnosti tako vedno bolj prenašamo v delovno okolje in vsakodnevno življenje posameznika in prek tega tudi v kulturo organizacije. Kot kažejo izsledki zadnjih raziskav čuječnost dodatno vpliva tudi na povečanje empatije in sočutja, na čemer večje organizacije že skušajo začeti graditi temelj svojih odnosov v prihodnje.

Trajanje: mesečno (enkrat ali večkrat, v trajanju 1 ure).

Cena: po dogovoru

V zaupnem okolju boste imeli možnost spregovoriti o stresu, s katerim se soočate v delovnem okolju. Slišani boste in razumljeni, brez sojenja ali vrednotenja vaših ravnanj in odločitev. S pomočjo tehnik čuječnosti in čuječnega dialoga vam bomo pomagali slišati sami sebe in ozavestili ključne stresorje v vašem delovnem okolju. Učili se boste odzivati drugače in osvojili tehnike obvladovanja stresa s pomočjo čuječnosti.

Vsebina programa:

Posamezniki se v organizacijah oziroma svojem delu lahko srečujete s posebej zahtevnimi ali toksičnimi okolji in specifičnimi sogovorniki na horizontalni ali vertikalni ravni. Za namen obvladovanja stresa in sprememb odzivanja se bomo skupaj poglobili v vaše konkretne izzive. Prav tako je individualno svetovanje namenjeno kot podpora vodenju sebe, drugih in organizacije. Zadnje raziskave kažejo, da so ravno čuječnost, razumevanje in spoštovanje bistvene kvalitete uspešnega vodenja.

Trajanje: po dogovoru (paket večih srečanj)

Cena: po dogovoru

Namen delavnic je seznanitev udeležencev kaj je stres, da ni vsak stres škodljiv ter kako prepoznati škodljiv stres, ki se kaže štirih ključnih področjih – telesu, mislih, čustvih in vedenju. Ozavestiti udeležence, da so odgovorni za svoje fizično in psihično zdravje, pravočasno prepoznavanje stresa in njegovo upravljanje. Seznanitev udeležencev s tehnikami čuječnosti in drugimi ukrepi, ki dokazano pomagajo škodljiv stres pravočasno prepoznavati in ustrezno obvladovati.

Vsebina delavnice:

 • kaj je stres in kako nastaja,
 • nevroznanost – delovanje možganov,
 • telesni odzivi na stres,
 • povzročitelji stresa in načini njihovega obvladovanja,
 • pozitiven, negativen stres,
 • faze stresa,
 • posledice stresa na fizičnem in psihičnem počutju posameznika,
 • kaj je čuječnost in kako pomaga pri stresnih situacijah,
 • ozaveščanje ključnih stresorjev v delovnem okolju in reakcij nanje s pomočjo čuječnosti,
 • izbira željenega odziva v delovnem okolju s pomočjo čuječnosti namesto avtomatičnega reagiranja,
 • tehnike obvladovanja stresa s pomočjo čuječnosti in izvedba določenih tehnik,
 • skrb za dvigovanje »odpornosti« na stres v delovnem okolju,
 • načrt za spremembe.

Trajanje: enkratni dogodek po dogovoru (poldnevni, dnevni, večdnevni).

Cena: po dogovoru

Vsebina delavnice: 

Natančnejša vsebina bo pripravljena glede na specifike organizacije. Vključene bodo tehnike čuječnosti oziroma prisotnosti, nesojenja, razumevanja in sprejemanja drugačnosti, vključevanja. Prav tako se bo s konkretnimi zavezami za ustvarjanje pozitivnih odnosov, ki bodo sprejemljive za organizacijo ali posamezni oddelek organizacije, med zaposlenimi dogovorilo njihovo spoštovanje in spremljanje.

Trajanje: po dogovoru (paket večih srečanj)

Cena: po dogovoru

Pozitivni učinki

Kaj pridobi organizacija oz. podjetje za svoje zaposlene s programi MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)?

Večja delovna učinkovitost in doseganje delovnih ciljev.

Dane, E.: Paying attention to mindfulness and its effects on task performance in the workplace. Journal of Management. 2010, 37(4), 997-1018

https://www.researchgate.net/publication/258154358_Paying_Attention_to_Mindfulness_and_Its_Effects_on_Task_Performance_in_the_Workplace

 

Theresa M. Glomb, Michelle K. Duffy, Joyce E. Bono and Tao Yang: Mindfulness at work. Personnel and Human Resources Management. 2011, Volume 30, 115-157

https://www.researchgate.net/publication/306395800_Mindfulness_at_Work

 

Reb J, Narayanan, J, & Ho ZW: Mindfulness at Work: Antecedents and Consequences of Employee Awareness and Absent-mindedness. Mindfulness, February 2015, Volume 6, Issue 1, pp 111-122

https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=4539&context=lkcsb_research

Povečana sposobnost koncentracije, že z 10 minut prakse dnevno.

Adam Moore, Thomas Gruber, Jennifer Derose, Peter Malinowski: Regular, brief mindfulness meditation practice improves electrophysiological markers of attentional control. Front. Hum. Neurosci., 10 February 2012.

+ VEČ O TEM

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2012.00018/full

Večja delovna kreativnost, že z 10 minut prakse dnevno.

Emma Schootstra, Dirk Deichmann, Evgenia Dolgova: Harvard Business Review, Creativity, Can 10 Minutes of Meditation Make You More Creative?, 2017

https://hbr.org/2017/08/can-10-minutes-of-meditation-make-you-more-creative

Izboljšanje zmožnosti sprejemanja odločitev.

Theresa M. Glomb, Michelle K. Duffy, Joyce E. Bono and Tao Yang: Mindfulness at work. Personnel and Human Resources Management, 2011, Volume 30, 115-157

https://www.researchgate.net/publication/306395800_Mindfulness_at_Work

 

Wasylkiw, L.: The impact of mindfulness on leadership effectiveness in a health care setting: a pilot study” Journal of health organization and management. 2015, Vol 29 (7) pp893 – 911

https://pdfs.semanticscholar.org/2c95/7f841eb0ad0b5635e9c4caafbf4b8c32c966.pdf

 

Ruedy, N. E., & Schweitzer, M. E.: In the moment: The effect of mindfulness on ethical decision making. Journal of Business Ethics. 2010(95), 73-87

https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-011-0796-y

 

Sean Silverthorne: Harvard Business School, Business Research for Business Leaders, (2010): Mindful Leadership: When East Meets West

https://hbswk.hbs.edu/item/mindful-leadership-when-east-meets-west

Boljši odnosi na delovnem mestu in učinkovitejše reševanje konfliktov.

McCormick, Donald W & Hunter J: Mindfulness in the workplace: an exploratory study, 2008

https://www.researchgate.net/publication/266371684_Mindfulness_in_the_Workplace_An_Exploratory_Study

 

Krishnakumar S, Robinson MD: Maintaining An Even Keel: An affect-Mediated Model of Mindfulness and Hostile Work Behaviour, 2015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25775231/

Izboljšano ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem.

Reb J, Narayanan J, & Chaturvedi S: Leading Mindfully: Two Studies on the Influence of Supervisor Trait Mindfulness on Employee Well-Being and Performance: Springer Science+Business Media, LLC 2012

+ VEČ O TEM

https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=4319&context=lkcsb_research

Znižanje čustvene izčrpanosti, simptomov izgorelosti in odsotnosti z dela.

Reb J, Narayanan, J, & Ho ZW: Mindfulness at Work: Antecedents and Consequences of Employee Awareness and Absent-mindedness. Mindfulness. February 2015, Volume 6, Issue 1, pp 111-122

https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=4539&context=lkcsb_research

 

Reb J, Narayanan J, & Chaturvedi S: Leading Mindfully: Two Studies on the Influence of Supervisor Trait Mindfulness on Employee Well-Being and Performance: Springer Science+Business Media, LLC 2012

https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=4319&context=lkcsb_research

 

Roche, M., Haar, J. M., & Luthans, F.: The Role of Mindfulness and Psychological Capital on the Well-Being of Leaders. Journal of Occupational Health, 2014

https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1132&context=managementfacpub

 

Aikens, Astin, Pelletier, Levanovich, Baase, Park, Bodnar: Mindfulness goes to work: impact of an online workplace intervention, 2014

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24988100/

 

Fortney, Luchterhand, Zakletskaia, Zgierska, Rakel: Abbreviated Mindfulness Intervention for Job Satisfaction, Quality of Life, and Compassion in Primary Care Clinicians: A Pilot Study, 2013

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24019272/

 

Verweij, Waumans, Smeijers, Lucassen, Rogier Donders, van der Horst, Speckens: Mindfulness-based stress reduction for GPs: results of a controlled mixed methods pilot study in Dutch primary care, 2016

https://bjgp.org/content/bjgp/66/643/e99.full.pdf

Stopite v stik z mano

Pravno svetovanje, mediacija in izobraževanje,
Lucija Lučka Skok s.p.
Glavičeva ulica 8a, 1234 Mengeš

Za vas sem dosegljiva:
od ponedeljka do četrtka, od 8:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure

T: 00386 51 342 821
E: lucija@lucijaskok.si
Copyright 2021, Pravno svetovanje, mediacija in izobraževanje, Lucija Lučka Skok s.p.
angle-upangle-downquestion-circle-o