Pravno svetovanje

S svojimi izkušnjami iz poslovnega sveta mednarodnih korporacij, na področju pravnega svetovanja, skladnosti poslovanja in vodenja, želim podpirati majhna in srednje velika slovenska podjetja na njihovi poslovni poti na področju pravne urejenosti.
Pravno svetovanje prilagajam individualnim potrebam stranke (svetovanje in podpora pri posameznih pravnih zadevah ali pravnih poslih, ključnih projektih, dolgoročno svetovanje idr.).

Pri svojem delu se osredotočam na razumevanje potreb stranke ter na iskanje optimalnih zakonitih možnih rešitev in ravnanj.

Svetujem vam na področju

 • svetujem pri vprašanjih iz poslovnih razmerji,
 • sestavljam in pregledujem gospodarske pogodbe,
 • sodelujem pri pogajanjih,
 • izvedem skrbne preglede poslovanja.
 • svetujem v delovnopravnih zadevah,
 • sestavim interne splošne akte delodajalca,
 • svetujem v postopkih odpovedi pogodb o zaposlitvi, disciplinskih postopkih, postopkih mobinga idr.
 • sestavljam in pregledujem pogodbe obligacijskega prava,
 • svetujem pri odškodninskih sporih.
 • svetujem glede pravnih vprašanj razveze zakonske zveze/razhoda zunajzakonskih partnerjev, delitve premoženja in določanja preživnine.
 • svetujem na področju varstva potrošnikov in varstva potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.
 • svetujem pri dednopravnih vprašanjih, zapuščinskih postopkih in dednih sporih,
 • sestavljam oporoke,
 • sestavljam izročilne pogodbe, preužitkarske pogodbe in pogodbe o dosmrtnem preživljanju.
 • svetujem zavarovalnicam na področju veljavnih predpisov zavarovalnega prava in pri skpelanjuy poslovnih razmerij,
 • svetujem zavarovalnim zastopniškim družbam in zavarovalnim posredniškim družbam na področju pravnih vprašanj s področja zavarovalnega prava,
 • svetujem pri pregledu in pripravi zavarovalnih zastopniških pogodb in zavarovalnih posredniških pogodb.
 • svetujem pri vprašanjih s področja osebnih podatkov oz. GDPR,
 • sestavim interne splošne akte delodajalca, potrebne za skladnost z GDPR,
 • sestavim ustrezne druge dokumente s tega področja.

Nudim vam podporo še posebej pri

pripravi vseh splošnih aktov, ki jih podjetje potrebuje za svoje poslovanje
pripravi pisnih pravnih mnenj s predlogi pravnih rešitev in ravnanj
pogajanjih za sklenitev pravnega posla oziroma pogajanjih tekom izvajanja pravnega posla
sestavi in pregledu pogodb (gospodarskih pogodb, pogodb o medsebojnem sodelovanju s poslovnimi partnerji ter ostalih pogodb obligacijskega prava)
skrbnih pravnih pregledih poslovanja podjetja
upravnih postopkih (vlaganje vlog na državne organe, zastopanje v inšpekcijskih in drugih upravnih postopkih)
upravljanju in razreševanju sporov z alternativnimi oblikami reševanja sporov tako v okviru sodišču pridruženih postopkov kot izven sodišča (mediacija idr.)
Cena: po dogovoru

Skladnost poslovanja

Sodobni trendi poslovanja podjetjem nalagajo poznavanje obsežnega sistema veljavnih pravnih predpisov.
Za pomoč pri tem se vedno bolj uveljavlja sistem skladnosti poslovanja, katere namen je pozitiven vpliv na poslovanje podjetja in zmanjševanje možnosti nastanka škode.

Svetujem in nudim podporo pri vzpostavitvi skladnosti poslovanja vašega podjetja tako, da bo to skladno z veljavnimi predpisi (korporacijsko pravo, osebni podatki, varstvo potrošnikov, delovno pravo idr.).

Pri tem izhajam iz individualnih potreb podjetja, njegove velikosti in dejavnosti.

Nudim vam svetovanje in podporo pri

odkrivanju morebitnih pravnih tveganj, povezanih s poslovanjem podjetja
vzpostavitvi vrednot podjetja ter pripravi etičnega kodeksa oz. kodeksa ravnanja podjetja
vzpostavitvi politike skladnosti poslovanja, za zagotovitev poslovanja podjetja v skladu z veljavnimi predpisi, ki so relevantni za podjetje
vzpostavitvi programa in sistema za upravljanje skladnosti poslovanja - identifikacija in merjenje tveganj skladnosti poslovanj (tveganja povezana z ravnanjem zaposlenih, s strankami oz. poslovnimi partnerji podjetja, s trgom in s samim podjetjem ipd.); zmanjševanje tveganj; spremljanje tveganj; načrtovanje in poročanje; odprava neskladnosti
izobraževanju zaposlenih
Cena: po dogovoru

Stopite v stik z mano

Pravno svetovanje, mediacija in izobraževanje,
Lucija Lučka Skok s.p.
Glavičeva ulica 8a, 1234 Mengeš

Za vas sem dosegljiva:
od ponedeljka do četrtka, od 8:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure

T: 00386 51 342 821
E: lucija@lucijaskok.si
Copyright 2021, Pravno svetovanje, mediacija in izobraževanje, Lucija Lučka Skok s.p.
checkangle-upangle-downquestion-circle-o