MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction

MBSR je edini znanstveno raziskan in dokazano učinkovit program za obvladovanje stresa, komunikacije in izboljšanje psihofizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti. Razvit je bil na Medicinski fakulteti Univerze Massachusetts, ZDA (dr. Jon Kabat-Zinn). 

"Čuječnost pomeni usmerjanje pozornosti na poseben način: z namenom, v sedanjem trenutku, neobsojajoče."  dr. Jon Kabat-Zinn

Čuječnost je stanje prisotnosti in sprejemanja vsega, kar se dogaja tukaj in zdaj, v tem trenutku. Je sposobnost vsakega človeka. Čuječnosti se lahko ponovno spomnimo in naučimo, če smo jo na poti življenja pozabili.

Programi za posameznike

Kako obvladovati stresne situacije, postavljati meje in najti več notranjega miru?

Kako izstopiti avtomatskega reagiranja in zavestno izbrati željen odziv?

Kako čuječe komunicirati in resnično slišati samega sebe in sogovornika?

Pri tem vam lahko pomagajo MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) programi, ki temeljijo na več kot 40 letnih raziskavah Harvardskih in ostalih nevroznanstvenikov o pozitivnih učinkih čuječnosti. V tujini je MBSR zelo cenjen na področju delovnega okolja, zdravstva, izobraževanja (vrtci, šole, univerze), na sodiščih, v zaporskih sistemih in drugje.

Pri izvajanju MBSR za posameznike vedno izvedem uvodno predstavitveno MBSR delavnico obvladovanja stresa s pomočjo čuječnosti. Udeleženci se običajno odločajo za klasični MBSR 8-tedenski program, MBSR 4-tedenski program obvladovanja stresa v delovnem okolju ali Program čuječega dialoga. Pogosto se odločajo tudi za Individualno svetovanje na temelju MBSR ali MBSR 8-tedenski program, ki ga izvedem individualno.

Program je namenjen vsem odraslim, ki čutite, da vas stres obremenjuje v vsakodnevnem življenju in si želite z rednim izvajanjem tehnik za obvladovanje stresa izboljšati kakovost svojega življenja. Udeležencem programa preko izkustvenega pristopa omogočiti prepoznavanje njihovega stresa v vsakodnevnem življenju, prepoznavanje vzrokov zanj, vzorcev njihovih reagiranj, postavljanja mej idr. Udeležence programa poglobljeno seznaniti s tehnikami čuječnosti za upravljanje s stresom, ki jim bodo v pomoč pri izzivih v vsakodnevnem življenju. Postati posameznik, ki izraža svojo avtentičnost, je v stiku s samim seboj in razvija čuječnost v odnosih za lažje srečevanje z izzivi, obvladovanje stresnih situacij, večje zadovoljstvo in polnejše življenje.

Vsebina programa:

 1. spoznati čuječnost – teoretično in izkustveno, prepoznavanje avtomatskega pilota,
 2. kako zaznavamo svet in sebe, spoznavanje navad našega uma in odkrivanje novih poti učenja,
 3. doma – v svojem telesu, zavedanje diha, telesa, gibanja, moč biti prisoten,
 4. kaj je stres, kako nastaja, prepoznavati znake stresa s pomočjo čuječnosti, kako ostati prisoten v stresnih situacijah,
 5. stres: naučiti se čuječe odgovoriti namesto avtomatske reakcije, različne učinkovite tehnike obvladovanja stresa in ohranjanja psiho-fizičnega zdravja s pomočjo čuječnosti,
 6. čuječa komunikacija, čuječnost v medsebojnih odnosih,
 7. Kako lahko najbolje poskrbim zase, načrt za obvladovanje stresa v prihodnosti,
 8. gledanje nazaj in gremo naprej, sprejemanje in načrt za spremembe v življenju, čuječnost v vsakodnevnem življenju.

Trajanje:

 • uvodni individualni pogovor,
 • osem srečanj enkrat tedensko, ki trajajo 2,5 ure in
 • ena celodnevna delavnica 7 ur.

Cena: 250 EUR

Prijavljeni boste pred udeležbo na programu vabljeni na pogovor. To vam pomaga še bolje razumeti potek in vsebino srečanj ter skupno oceno primernosti programa za vas.

Število udeležencev je omejeno. Prijave upoštevamo po vrstnem redu.

Namen programa je udeležencem preko izkustvenega pristopa omogočiti prepoznavanje njihovega stresa v delovnem okolju, prepoznavanje vzrokov zanj, vzorcev reagiranj, postavljanja mej idr. ter uspešno upravljanje s stresom, izzivi in zahtevami delovnega okolja s pomočjo tehnik čuječnosti. Postati posameznik, ki je v harmoniji s sabo in okoljem, izraža svojo avtentičnost in razvija čuječnost v odnosih za lažje srečevanje z izzivi in obvladovanje stresnih situacij v delovnem okolju. Štiritedenski program je posebej prilagojen specifikam delovnega okolja.

Vsebina programa:

 1. tehnike razvijanja čuječnosti na delovnem mestu za obvladovanje stresa, zavedanje povzročiteljev stresa, treniranje fokusa, čiste pozornosti, umiritev misli v hrupu večopravilnosti,
 2. naučiti se odgovoriti namesto odreagirati po “avtopilotu”, kako iz spontanih reakcij v zavestne odločitve, zavedanje sebe, postavljanje mej,
 3. kako obdržati svojo energijo v nezdravih okoljih, pri specifičnih sogovornikih in vedenjih, čuječnost v medosebnih odnosih,
 4. vpliv sprememb na delo in življenje, načrt za spremembe v življenju, kako dolgoročno skrbeti za dvigovanje »odpornosti« na stres in posledično za psihofizično zdravje.

Trajanje:

 • uvodni individualni pogovor in
 • štiri srečanja enkrat tedensko, ki trajajo 2,5 ure.

Cena: 220 EUR

Prijavljeni boste pred udeležbo na programu vabljeni na pogovor. To vam pomaga še bolje razumeti potek in vsebino srečanj ter skupno oceno primernosti programa za vas.

Število udeležencev je omejeno. Prijave upoštevamo po vrstnem redu.

Nadaljevalni mesečni program je namenjen vsem udeležencem po zaključku osemtedenskega splošnega ali štiritedenskega programa obvladovanja stresa na temelju čuječnosti, ki želite nadaljevati s treningom čuječnosti ter poglobiti svojo prakso in razumevanje. 

Vsebina programa:

Obravnavamo različne nadaljevalne tehnike čuječnosti s poudarkom na prenosu formalne prakse čuječnosti v delovno okolje in vsakodnevno življenje za krepitev razvoja posameznika, ki izraža notranje zadovoljstvo, živi v harmoniji s sabo in okoljem, v katerem deluje ter izraža svoj največji potencial.

Trajanje: mesečno (enkrat ali večkrat, v trajanju 1 ure)

Cena: po dogovoru

Namen predavanj je seznanitev udeležencev kaj je stres, da ni vsak stres škodljiv ter kako prepoznati škodljiv stres, ki se kaže na štirih ključnih področjih – telesu, mislih, čustvih in vedenju. Spodbuditi udeležence, da radovedno raziščejo, česa jih je strah, kako se preobremenjujejo, zakaj oddajajo svojo moč, kako postavljajo svoje meje… Seznanitev s tehnikami čuječnosti in drugimi ukrepi, ki dokazano pomagajo škodljivi stres pravočasno prepoznavati in ustrezno obvladovati.

Vsebina predavanja:

 • kaj je stres in kako nastaja,
 • nevroznanost – delovanje možganov,
 • telesni odzivi na stres,
 • povzročitelji stresa in načini njihovega obvladovanja,
 • pozitiven, negativen stres,
 • faze stresa,
 • posledice stresa na fizičnem in psihičnem počutju posameznika,
 • kaj je čuječnost in kako pomaga pri stresnih situacijah,
 • ozaveščanje ključnih stresorjev v življenju in reakcij nanje s pomočjo čuječnosti,
 • izbira željenega odziva namesto avtomatičnega reagiranja s pomočjo čuječnosti,
 • tehnike obvladovanja stresa s pomočjo čuječnosti in izvedba določenih tehnik,
 • skrb za dvigovanje »odpornosti« na stres,
 • načrt za spremembe.

Trajanje: enkratni dogodek po dogovoru (poldnevni, dnevni, večdnevni).

Cena: po dogovoru

Namenjeno je posameznikom, ki se v svojem življenju soočate s stresnimi situacijami, ki bi jih želeli obravnavati v zaupnem okolju brez udeležbe skupine drugih udeležencev.

Vsebina programa:

V zaupnem okolju imate možnost spregovoriti o stresu, s katerim se soočate v življenju. Slišani boste in razumljeni, brez sojenja ali vrednotenja vaših ravnanj in odločitev. S pomočjo čuječnosti in čuječnega dialoga vam bomo pomagali slišati tudi sami sebe in ozavestili ključne stresorje v vašem življenju. Učili se boste odzivati drugače in osvojili tehnike obvladovanja stresa s pomočjo čuječnosti.

Trajanje: po dogovoru (paket večih srečanj)

Cena: po dogovoru

Namen je na drugačen način učiti se poslušanja sogovornika. S prisotnostjo, razumevanjem, nesojenjem in slišanjem njegovega pogleda na situacijo. S poglobitvijo v sogovornika na drugačen način, ko ga vidimo kot človeka v vsem kar je in kar ga oblikuje. Graditi na sočutju in razumevanju. Priporočljivo za partnerje, družinske člane, stranke v konfliktu, ki ga želijo rešiti ter vse ostale, ki jih zanima pridobitev teh veščin.

Vsebina programa:

Natančnejša vsebina je odvisna od udeležencev in njihove tematike, na katerih bodo obarvane tehnike čuječega dialoga.

Trajanje: po dogovoru (paket večih srečanj)

Cena: po dogovoru

Pozitivni učinki

Kaj pridobi posameznik s programi MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)?

Že po 8. tednih prakse čuječnostna meditacija ne le zmanjšuje stres, temveč spremeni tudi možgane.

Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation, Davidson, Richard J. PhD; Kabat-Zinn, Jon PhD; Schumacher, Jessica MS; Rosenkranz, Melissa BA; Muller, Daniel MD, PhD; Santorelli, Saki F. EdD; Urbanowski, Ferris MA; Harrington, Anne PhD; Bonus, Katherine MA; Sheridan, John F. PhD, Psychosomatic Medicine: July 2003 – Volume 65 – Issue 4 – p 564–570

https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/Abstract/2003/07000/Alterations_in_Brain_and_Immune_Function_Produced.14.aspx

 

Brigid Schulte: Harvard neuroscientist: Meditation not only reduces stress, here’s how it changes your brain, 2015

https://hms.harvard.edu/news/harvard-neuroscientist-meditation-not-only-reduces-stress-heres-how-changes-your-brain

Po 8-tedenskem programu se kažejo spremembe koncentracije sive snovi v možganskih regijah, povezanih z učenjem in spominom, uravnavanjem čustev in zavzemanjem perspektiv.

Holzel et al (30 January 2011): Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3004979/

Študije kažejo številne pozitivne spremembe že pri 15 do 20 minutni vadbi dnevno.

Brigid Schulte: Harvard neuroscientist: Meditation not only reduces stress, here’s how it changes your brain, 2015

https://hms.harvard.edu/news/harvard-neuroscientist-meditation-not-only-reduces-stress-heres-how-changes-your-brain

Večletni meditanti imajo več sivih celic v  frontalnem korteksu, ki je povezan z delovnim spominom in sprejemanjem odločitev.

Brigid Schulte: Harvard neuroscientist: Meditation not only reduces stress, here’s how it changes your brain, 2015

https://hms.harvard.edu/news/harvard-neuroscientist-meditation-not-only-reduces-stress-heres-how-changes-your-brain

Večletni meditanti imajo povečano količino sive substance v insuli in čutilnih predelih ter slušnem in čutilnem delu možganske skorje.

 

Brigid Schulte: Harvard neuroscientist: Meditation not only reduces stress, here’s how it changes your brain, 2015

https://hms.harvard.edu/news/harvard-neuroscientist-meditation-not-only-reduces-stress-heres-how-changes-your-brain

 

Sara W. Lazar etc.: Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuroreport. 2005 Nov 28; 16(17): 1893–1897.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361002/

Amigdala se pri udeležencih programa zmanjša in s tem se zmanjša raven stresa in poveča sproščenost.

Brigid Schulte: Harvard neuroscientist: Meditation not only reduces stress, here’s how it changes your brain, 2015

https://hms.harvard.edu/news/harvard-neuroscientist-meditation-not-only-reduces-stress-heres-how-changes-your-brain

 

Drake Baer: A Harvard neuroscientist told us the 3 major ways meditation changes your brain, 2015

https://www.businessinsider.com/harvard-neuroscientist-sara-lazar-meditation-interview-2015-8

Možgani 50-letnega rednega meditanta se primerjajo s 25-letnikom. Čuječnostna meditacija izboljša ohranjanje spominske funkcije.

Brigid Schulte: Harvard neuroscientist: Meditation not only reduces stress, here’s how it changes your brain, 2015

https://hms.harvard.edu/news/harvard-neuroscientist-meditation-not-only-reduces-stress-heres-how-changes-your-brain

 

Jolene Creighton: Harvard Neuroscientist: Meditation Reduces Stress and Literally Changes Your Brain “Our data shows changes in the brain after just eight weeks.”, 2017

https://futurism.com/neoscope/harvard-neuroscientist-meditation-reduces-stress-and-literally-changes-your-brain

S prakso čuječnosti se poveča zavestna pozornost in osredotočost v sedanji trenutek.

Holzel, B. K., Lazar, S. WW:, Gard, T., Schuman-Oliver, Z., Vago, D. R. in Ott, V.: How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms of Action From a Conceptual and Nevral Perspective. Perspectives on Psychological Science, 2011, 6(6), 537-559.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26168376/

Charlotte P. Barner and Robert W. Barner: Mindfulness, Openness to Experience, and Transformational Learning. The Oxford Handbook of Reciprocal Adult Development and Learning (2 ed.) , 2011

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199736300.001.0001/oxfordhb-9780199736300-e-018

Chu, L.-C.: The benefits of meditation vis-à-vis emotional intelligence, perceived stress and negative mental health. Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress,2010, 26(2), 169–180

https://psycnet.apa.org/record/2010-09227-008

 

Stefan G.Hofmann, PaulGrossman, Devon E.Hinton: Loving-kindness and compassion meditation: Potential for psychological interventions. Clinical Psychology Review, Volume 31, Issue 7, 2011

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735811001115?via%3Dihub

 

Condon et al.: Meditation Increases Compassionate Response to Suffering. 2013, Psychological Science

https://www.researchgate.net/publication/256075736_Meditation_Increases_Compassionate_Response_to_Suffering

Ditto B, Eclache M, Goldman N: Short-term autonomic and cardiovascular effects of mindfulness body scan meditation. Ann Behav Med. 2006

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17107296/

Holzel, B. K., Lazar, S. WW:, Gard, T., Schuman-Oliver, Z., Vago, D. R. in Ott, V.: How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms of Action From a Conceptual and Nevral Perspective. Perspectives on Psychological Science, 2011, 6(6), 537-559.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26168376/

Holzel et al: Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 2011.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3004979/

Aviva Berkovich-Ohana, Joseph Glicksohn, Tal Dotan Ben-Soussan & Abraham Goldstein: Creativity Is Enhanced by Long-Term Mindfulness Training and Is Negatively Correlated with Trait Default-Mode-Related Low-Gamma Inter-Hemispheric Connectivity. Mindfulness volume 8, 2017

https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-016-0649-y

Zeidan, J.A. Grant, C.A. Brown, J.G. McHaffie, R.C. Coghill: Mindfulness meditation-related pain relief: Evidence for unique brain mechanisms in the regulation of pain. Neurosci Lett. 2012 Jun 29; 520(2): 165–173

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3580050/

 

Katherine T. Martucci, Robert A. Kraft, Nakia S. Gordon, John G. McHaffie and Robert C. Coghill: Brain Mechanisms Supporting the Modulation of Pain by Mindfulness Meditation, Fadel Zeidan, , Journal of Neuroscience 6 April 2011

https://www.jneurosci.org/content/31/14/5540

Holzel, B. K., Lazar, S. WW:, Gard, T., Schuman-Oliver, Z., Vago, D. R. in Ott, V. (2011). How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms of Action From a Conceptual and Nevral Perspective. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 537-559

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26168376/

Cristiano Crescentini, Viviana Capurso: Mindfulness meditation and explicit and implicit indicators of personality and self-concept changes, Front. Psychol., 29 January 2015

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00044/full

Davidson, Richard J. PhD; Kabat-Zinn, Jon PhD; Schumacher, Jessica MS; Rosenkranz, Melissa BA; Muller, Daniel MD, PhD; Santorelli, Saki F. EdD; Urbanowski, Ferris MA; Harrington, Anne PhD; Bonus, Katherine MA; Sheridan, John F. PhD: Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation, Psychosomatic Medicine: July 2003 – Volume 65 – Issue 4 – p 564–570

https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/Abstract/2003/07000/Alterations_in_Brain_and_Immune_Function_Produced.14.aspx

 

Shian-LingKeng, Moria J.Smoski, Clive J.Robins: Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies, Clinical Psychology Review. Volume 31, Issue 6, August 2011, Pages 1041-1056

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027273581100081X?via%3Dihub

CENTER LUČKA je namenjen povezovanju med ljudmi na področju čuječnosti, še posebej čuječe komunikacije, pogovorom v krogih in zdravilnim učinkom teh tehnik na psiho-fizično zdravje posameznika.

Simbol CENTRA LUČKA je kozmogram priznanega slovenskega kiparja Marka Pogačnika, ki ga je oblikoval in podaril z namenom podpore pri delu na tem področju z naslednjim sporočilom:

"Srčni dotik dveh bitij odpre vrata komunikacije in medsebojnega zdravljenja.”
Marko Pogačnik, slovenski kipar in pisatelj

Stopite v stik z mano

Pravno svetovanje, mediacija in izobraževanje,
Lucija Lučka Skok s.p.
Glavičeva ulica 8a, 1234 Mengeš

Za vas sem dosegljiva:
od ponedeljka do četrtka, od 8:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure

T: 00386 51 342 821
E: lucija@lucijaskok.si
Copyright 2021, Pravno svetovanje, mediacija in izobraževanje, Lucija Lučka Skok s.p.
angle-upangle-downquestion-circle-o